18/05/2018

Nỗ lực không ngừng vì môi trường

Năm 2018, BOO được ghi nhận trong chiến dịch vinh danh các đơn vị hợp tác hiệu quả của WWF. Đây là minh chứng cho việc những hoạt động môi trường tích cực của BOO...
15/05/2018

I WILL IF YOU WILL

I Will If You Will là một chiến dịch Giờ Trái Đất nhằm kêu gọi cộng đồng hành động vì môi trường. Điều đặc biệt của chiến dịch là nó trao quyền cho bạn ...
15/05/2018

Tắt đèn bật ý tưởng 2017

Tắt đèn Bật ý tưởng là sáng kiến của Dự án Môi trường BOOVironment do Bò Sữa thực hiện từ năm 2010, bao gồm chuỗi nhiều hoạt động ý nghĩa ...
15/05/2018

Green Destinations

Ra mắt từ năm 2013, Green Destinations (Điểm Đến Xanh) là tên một chiến dịch được thực hiện trên địa bàn Hà Nội bởi Bò Sữa, nhằm thay đổi nhận thức....