Tắt đèn bật ý tưởng 2017

 

T ắt đèn Bật ý tưởng là sáng kiến của Dự án Môi trường BOOVironment do Bò Sữa thực hiện từ năm 2010, bao gồm chuỗi nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất được Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên WWF tổ chức thường niên.

Tắt đèn - Bật ý tưởng 2017 tập trung vào các hoạt động trên địa bàn thủ đô Hà Nội với thông điệp “Quyết sạch cho Hà Nội quyết xanh”

Chiến dịch bao gồm chuỗi các hoạt động mang ý nghĩa bảo vệ môi trường: Vẽ tranh tập thể, Đổi chai lọ nhựa lấy quà và Du ca - âm nhạc đường phố, cuộc thi “Thách thức chiến binh Hà Nội” và tổng kết là Lễ hội Tắt đèn.

Chuỗi hoạt động của Tắt đèn Bật ý tưởng đã tạo nên sự khác biệt thấy rõ trên các địa bàn gặp nhiều vấn đề về môi trường tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần yêu môi trường rộng rãi trong giới trẻ Hà Nội và truyền cảm hứng cho giới trẻ cả nước.